Mười tiểu bang, dẫn đầu là New York và California, đã đệ đơn lên tòa án nhằm hủy bỏ thương vụ nhà mạng T-Mobile mua lại Sprint, do lo ngại vấn đề độc quyền.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT