Ngày 26.6.2020, Amazon thông báo mua lại công ty khởi nghiệp Zoox, tiến sâu thêm vào thị trường ngày càng cạnh tranh của xe tự lái và đẩy mạnh triển vọng thế giới xe tự động.

Công nghệ lái tự động tích hợp trên xe hơi của công ty khởi nghiệp Zoox được giới thiệu tại Menlo Park, California, Mỹ (năm 2019). Ảnh: Shutterstock
Công nghệ lái tự động tích hợp trên xe hơi của công ty khởi nghiệp Zoox được giới thiệu tại Menlo Park, California, Mỹ (năm 2019). Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT