Giới đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về công tác quản lý tồi, thiếu minh bạch, sự cẩu thả trong mở rộng kinh doanh của công ty từng được mệnh danh là “kỳ lân” khởi nghiệp một thời.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT