"Chúng ta có thể chờ đợi một tình yêu trong bao lâu?" là câu hỏi xuyên suốt cuốn sách đầu tiên mà tỉ phú Bill Gates giới thiệu trong năm 2019.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT