CII - công ty chuyên đầu tư các dự án hạ tầng tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam cho biết các ngân hàng thương mại trong nước không tham gia vào đợt phát hành này.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT