Các nhà bán lẻ thực phẩm và khách hàng ngày càng chặt chẽ hơn sau đại dịch COVID-19. Cách họ đánh dấu vị trí sẽ quyết định thành công của họ trong cuộc đua.

Ảnh: Shutter Stock
Ảnh: Shutter Stock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT