Các dịch vụ giao hàng nội thành với đặc điểm quãng đường hạn chế, phù hợp với phương tiện xe máy đang là lựa chọn bổ sung của các ứng dụng gọi xe.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT