Tiến ra phía biển, TP.HCM lên kế hoạch cho cảng container Cần Giờ ngay cạnh cụm cảng nước sâu lớn nhất nước Cái Mép - Thị Vải.

Khu vực luồng Cái Mép - Thị Vải nhìn từ cảng CMIT. Ảnh: APM Terminal.
Khu vực luồng Cái Mép - Thị Vải nhìn từ cảng CMIT. Ảnh: APM Terminal.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT