Các ngành sản xuất hay nông nghiệp ở các nước Brazil, Mexico và Việt Nam có thể hưởng lợi, nếu căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục gia tăng sau đợt nâng thuế mới đây.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT