Một ghi chép về cách con người tận dụng những không sẵn có bên trong một thành phố chật chội như Hồng Kông.

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT