John Flint, người vừa nhận chức CEO của HSBC cách đây hơn một năm, bất ngờ tuyên bố từ chức bất chấp kêt quả kinh doanh khả quan nửa đầu năm vừa được công bố.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT