Đường chân trời của mỗi thành phố được vẽ nên bởi những tòa nhà. Thành phố Hồ Chí Minh cũng mang trên mình những biểu tượng rất riêng theo dòng thời gian.

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT