Sau khi Ủy ban Thuơng mại quốc tế vừa thông qua EVFTA, thỏa thuận được đưa ra Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào tháng Hai tới. Sau bước cuối cùng này, EVFTA sẽ chính thức có hiệu lực.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT