Trí tuệ nhân tạo không còn tạo phấn khích như năm 2017, nhưng vẫn là lĩnh vực Mỹ và Trung Quốc canh tranh gay gắt. Người nắm quyền về chip điện tử có lợi thế trong cuộc đua.

Văn phòng tại Thượng Hải của
Văn phòng tại Thượng Hải của "kỳ lân" SenseTime Trung Quốc, công ty khởi nghiệp trị giá 7,5 tỉ USD trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ảnh: SenseTime

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT