Hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước đều tổ chức các điểm bắn pháo hoa chào mừng năm mới Kỷ Hợi 2019.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT