Chuyển đổi số đang là một chiến lược quan trọng và cũng đặt ra nhiều bài toán. Với việc sở hữu nhiều chuỗi bán lẻ, thách thức còn đặt ra nhiều hơn với các công ty như FPT Retail.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT