Tại sự kiện "Dữ liệu và công nghệ trong Tương lai của Bán lẻ", ông Trương Trí Vĩnh, Giám đốc Tạp chí Nhà Quản Lý đã phát biểu về bức tranh tương lai của ngành.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT