Dấn thân (Tựa gốc: Lean In) được viết bởi Sheryl Sandberg - một phụ nữ quyền lực ở thung lũng Silicon, giám đốc hoạt động của Facebook, từng giữ chức vụ lớn tại Google, Bộ Tài chính Mỹ.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT