Nguồn cung dầu mỏ trong hai quý đầu năm 2019 đã dư thừa so với nhu cầu sử dụng trên toàn thế giới, theo báo cáo công bố gần đây của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT