Từ góc nhìn của chuyên gia Đinh Tuấn Minh, can thiệp vào thị trường trong tình huống khẩn cấp, chính phủ có thể sử dụng các cơ chế thị trường thay vì các biện pháp cực đoan như giá trần.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý