Triển lãm ảnh tại TP.HCM của ba nhiếp ảnh gia Hải Thanh, Bow LeTrinh và Tín Phùng mang đến “những cái nhìn đầu tiên” về Dhaka, Bangladesh.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT