Hàng loạt điện thoại Samsung tại Việt Nam đã bị lỗi treo máy, không sử dụng được từ tối qua, 22.5.2020.

Lượng khách hàng tại Trung tâm bảo hành Samsung Quận 7 (TP.HCM) chiều 23.5 đã ít hơn một nửa so với buổi sáng. (Ảnh: MT)
Lượng khách hàng tại Trung tâm bảo hành Samsung Quận 7 (TP.HCM) chiều 23.5 đã ít hơn một nửa so với buổi sáng. (Ảnh: MT)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT