LOGOS, nhà đầu tư đến từ Australia sẽ rót 350 triệu USD vào thị trường logistics kho bãi Việt Nam để đón làn sóng các công ty đa quốc gia chuyển hướng tránh chiến tranh thương mại.

 

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT