PVDrilling - một công ty thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chuyên cung ứng giàn khoan khai thác dầu khí chứng kiến doanh thu sụt giảm trong nửa đầu năm nay.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT