Ngày 29.7, siêu ứng dụng Grab công bố khoản đầu tư 2 tỉ USD vào thị trường Indonesia, quốc gia mà đối thủ Gojek đang chiếm thị phần áp đảo.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT