Mặc dù các danh sách đề cử giải Nobel Kinh tế chưa bao giờ được tiết lộ, chân dung người đạt giải thưởng vì cống hiến xuất sắc cho các mục tiêu kinh tế vẫn dễ hình dung.

Esther Duflo và Abhijit Banerjee, những người cùng nhận giải Nobel 2019. Ảnh: Scott Eisen/Getty Images.
Esther Duflo và Abhijit Banerjee, những người cùng nhận giải Nobel 2019. Ảnh: Scott Eisen/Getty Images.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT