Mark Zuckerberg cho biết kế hoạch ra mắt Facebook Shops được đẩy nhanh nhằm tận dụng sự bùng nổ của mua sắm trực tuyến trong tình hình đại dịch COVID-19.

Tính năng thanh toán (check-out) lần đầu tiên có trên Instagram khi thiết lập Facebook Shops. Ảnh: Facebook
Tính năng thanh toán (check-out) lần đầu tiên có trên Instagram khi thiết lập Facebook Shops. Ảnh: Facebook

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT