Facebook sẽ không cho phép cài sẵn các ứng dụng của công ty trên điện thoại Huawei, theo sau lệnh cấm mua hàng và thiết bị của chính quyền Mỹ.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT