Những khó khăn của Forever 21 là dấu hiệu cho thấy sự chuyển dịch trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng trẻ tuổi – đối tượng khách hàng chính của Forever 21.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT