Giá vàng đang tiến dần tới mốc cao nhất lịch sử năm 2011.

Các kỹ sư đang lấy mẫu thử nước khu vực khai thác vàng tại đảo Lihir - Papua New Guinea, một đảo quốc thuộc châu Úc (Ảnh: Newcrest)
Các kỹ sư đang lấy mẫu thử nước khu vực khai thác vàng tại đảo Lihir - Papua New Guinea, một đảo quốc thuộc châu Úc (Ảnh: Newcrest)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT