Hình ảnh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ôm cây đàn ghi-ta bất ngờ xuất hiện trên trang chủ tìm kiếm của Google Việt Nam trong suốt hôm nay 28.2.2019, nhân sinh nhật lần thứ 80 của ông.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT