Công ty công nghệ Grab tìm cách bước chân vào lĩnh vực ngân hàng khi cơ quan điều hành tiền tệ của Singapore đang cân nhắc cấp phép cho ngân hàng số.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT