Ngành hàng không có nhiều việc phải làm và nhiều cơ hội để tái cấu trúc hơn trong chính thời gian giãn cách này.

Sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng Ba - khi dịch mới bùng phát. Ảnh: Bảo Zoãn/ Tạp chí Nhà Quản Lý.
Sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng Ba - khi dịch mới bùng phát. Ảnh: Bảo Zoãn/ Tạp chí Nhà Quản Lý.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT