Trước năm 2004, hiếm nhà sản xuất điện thoại châu Âu biết đến sự tồn tại của một công ty tên Huawei, cũng không ai nghĩ thương hiệu này có khả năng trở thành một nhà cung cấp tiềm năng.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT