Lấy ý tưởng việc nhiều nơi trên thế giới phải tự cách ly chống lại đại dịch COVID-19, nhóm các nhà sáng tạo làm nên video chia sẻ cuộc sống các gia đình Việt Nam.

Ảnh: The Lab Saigon
Ảnh: The Lab Saigon

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT