Doanh thu trái cây và ớt sụt giảm, mảng nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai lỗ lớn trong quý II.2019.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT