Hội nghị đầu tư xanh Trà Vinh 2019 – Phát biểu về Định hướng phát triển cho rau củ quả Việt Nam