Những kỳ vọng trước đó về một cuộc gặp ở Hà Nội để giải quyết các vấn đề: phi hạt nhân hoá, bình thường hoá quan hệ và dỡ bỏ trừng phạt kinh tế, đều không trở thành hiện thực.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT