Mảng điện thoại thông minh của Huawei khó khăn hơn bao giờ hết khi buộc phải bỏ hệ điều hành Google và chật vật với nguồn cung chip bán dẫn. Tuy vậy, Huawei có vẻ vẫn làm chủ cuộc chơi.

Người ủng hộ Huawei trước cửa hàng kiểu mẫu tại phố Đông Nam Kinh, Thượng Hải - cách cửa hàng lớn của Apple một phút đi bộ. Ảnh: Reuters
Người ủng hộ Huawei trước cửa hàng kiểu mẫu tại phố Đông Nam Kinh, Thượng Hải - cách cửa hàng lớn của Apple một phút đi bộ. Ảnh: Reuters

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT