Từ hôm nay 10.9.2019, Jack Ma, người sáng lập ra tập đoàn thương mại điện tử Alibaba sẽ rời vị trí chủ tịch sau 20 năm giữ chức.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT