Khách hàng bảo hiểm thích tương tác với con người

Ứng dụng công nghệ trong ngành bảo hiểm đang giải quyết những bài toán về dữ liệu, cá nhân hoá sản phẩm, nhưng khách hàng hầu hết vẫn thích tương tác với con người hơn là máy móc.

Khoảng 73% khách hàng tham gia bảo hiểm thích tương tác và giao dịch với con người hơn là máy móc tự động, bà Bùi Thị Kim Quy - Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khối Nghiệp vụ và Hỗ trợ Kinh doanh, Aviva Việt Nam cho biết tại Diễn đàn Bảo hiểm 2019 tổ chức cuối tuần qua. Ngay cả với những mẫu câu hỏi ngắn để điền vào các tờ khai, khoảng 58% số người được hỏi cho biết họ thích trả lời với nhân viên bảo hiểm để được ghi nhận hơn là tự khai báo thông qua các mẫu online.

Liên quan đến con người và có thời gian hợp đồng dài, ngành bảo hiểm nhân thọ đang tự đổi mới chính mình bằng cách ứng dụng các công nghệ phân tích thông tin, dữ liệu khách hàng, cá nhân hoá sản phẩm. Cá thể hoá sản phẩm là cách các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang nỗ lực để tăng trải nghiệm khách hàng, qua đó tăng trưởng doanh thu phí dịch vụ.

80% khách hàng bảo hiểm nhân thọ mong muốn có sản phẩm được thiết kế riêng, đồng thời 77% sẵn sàng cung cấp thông tin cá nhân (thu nhập, thói quen…) để có thể giảm mức phí bảo hiểm - Ông Jerry Ho - Giám đốc Chiến lược Kinh doanh, Định phí và PR, Cathay Life Việt Nam cho biết. Khách hàng cũng sẵn sàng chi trả thêm cho các sản phẩm được cá biệt hoá, ông Ông Âu Vĩnh Phúc, Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Khách hàng toàn quốc, Prudential Việt Nam bổ sung.

Quá trình thiết kế các sản phẩm dựa vào các thông tin thu thập từ khách hàng đòi hỏi sự tham gia của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, blockchain,… Ông Âu Vĩnh Phúc cho rằng blockchain có thể giúp giảm chi phí, giảm rủi ro , giảm gian lận,… trong quá trình phân tích dữ liệu, sáng tạo sản phẩm bảo hiểm.

Ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, đã có hơn hai thập kỷ tăng trưởng mạnh mẽ (khoảng 30% mỗi năm) nhưng đến nay tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ chỉ chiếm 8%, vì vậy tiềm năng cho ngành vẫn còn rộng mở.

Linh Anh
Từ khóa:

Tin liên quan