Việt Phát - một trong những khu công nghiệp có quy mô lớn nhất hiện nay được khởi công tại Thủ Thừa, Long An.

Lễ khởi công nghiệp Việt Phát. Ảnh:Bảo Dzoãn/Tạp chí Nhà Quản Lý
Lễ khởi công nghiệp Việt Phát. Ảnh:Bảo Dzoãn/Tạp chí Nhà Quản Lý

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT