Doanh thu 11 tháng của FPT, một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam đã vượt ngưỡng 1 tỉ USD, trong đó khối công nghệ đóng góp trên 56% - theo thông cáo báo chí từ FPT.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT