Trong đại hội cổ đông 2020, KIDO công bố quay lại ngành bánh kẹo - mảng kinh doanh cốt lõi mà công ty đã bán năm năm trước cho Mondelēz International, tập đoàn bánh kẹo Mỹ.

Ảnh: Shutter Stock
Ảnh: Shutter Stock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT