Việc xuất khẩu điện thoại và linh kiện giảm sâu 13% trong tháng 10 so với cùng kì đã khiến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong tháng giảm 0,8% - theo Tổng cục Thống kê.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT