Theo văn bản được công bố trên website Chính phủ, thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định kỷ luật với ông Phạm Viết Muôn, Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT