Miếng bánh quảng cáo toàn cầu đã chính thức nghiêng sang các nền tảng số hoá với 51,5% tổng doanh thu toàn cầu trong năm 2019.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT