Bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Hải Thanh về lễ hội Kate năm nay ở Phan Rang, vừa diễn ra từ ngày 27.9 đến ngày 29.9.2019.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT