Facebook tuyên bố sứ mệnh của Libra là "Tiền tệ toàn cầu giản đơn và hạ tầng tài chính đem lại quyền lực cho hàng tỉ người dân". Nhưng Libra có thật đơn giản hay không?

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT