Mức thuế quan 25% đánh lên 200 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10.5.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT